هو المحبوب

من معمولاْ وقتایی که حالم گرفته هست هوای نوشتن میکنم بعدشم معمولاْ پاره میکنم میریزم بیرون اما اینجا دیگه جایی که فقط متعلق به خودم هست و میخوام مثل همون کاغذایی که میدونم بعدش پاره میکنم و بیرون میریزم و دست هیچ کس بهش نمیرسه با اینجا راحت باشم.

من یه دختر ۲۳ ساله متولد یکی از شهرهای غربی کشور و در حال حاضر ساکن در شهر تهرانم. دانشجو - شاغل و کم کم هم دارم به جرگه متأهلین میپیوندم البته نه به این زودیا. خلاصه  اینکه از نظر مشغله زندگی جزو اونایی ام که گاهی وقتا وقت برای خودشون ندارن به همین دلیلم بعضی وقتا دلم برای خودم تنگ میشه و دوست دارم که از همه فاصله بگیرم و تمام وقتم رو به خودم اختصاص بدم.

خوب فعلاْ برای شروع کافیه.

مثلاْ الان سر کارم و دارم کار میکنم خیر سرم. برم کارامو جمع کنم  که برم خونه.

فعلاْ بای بای