سلام

با چه جمله ای شرع کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نميدونم!!!!!!!

بهتره بدون موضوع و عنوان و هیچ جمله خاصی شروع کنم.

اولش به نویسنده پست خیر اندیش: سلامت باشین

و نویسنده پست مسافر: نمیدونم کی هستی اما فکر نکنم با خوندن وبلاگ من فهمیدن خصوصیاتی که گفتی کار سختی باشه!!! فقط احتمالاً از مارپل بازی خوشت میاد خوب من باهاش مخالفتی ندارم. اما از وقتی که سر کنجکاویم همچین یه نموره ضرر متقبل شدم اگه یه موردی واضح بود ذهنم بهش میپردازه و اگر نبود ذهنمو بهش اجاره نمیدم. و اگرم قصدت تعریف بود خیلی ممنون لطف دارین. خوبی از خودتونه.

شروعش چطور بود؟

و اما جریان پست بدون نظر بالاخره با یه بیمارستان و زیر سرم رفتن و این حرفا به پایان رسید. از شرحش معذورم چون خیلی طولانیه و من هنوز در دوران نقاهت (نقاحت ، نغاهت ، نقاهط ، نقاحط، نغاهط ، نغاحط ،...)به سر میبرم. خلاصه بازم آشتیو بازم قولو بازم انتظار برای اینکه ببینم ایندفعه مرد من عمل میکنه یا بازم من باید دماغم بسوزه؟؟؟

دیگه چی؟ ؟ هیچی. راستش در اثر خوردن و تزریق مسکنهای قوی هنوز گیجم و البته بازم فشارم پائین اومده.