سلام

يه مطلب مهم رو يادم رفت بگم. تسليت ميگم شهادت خانوم فاطمه زهرا (س) رو به همه اونايی که دوستش دارن.

بعدشم يادم رفت بگم ۲ شب پيش خواب ديدم رفتم حرم امام رضا (ع). با مامانم بودم. قبل از رسيدن به دری که در جوار قبر مطهرش هست مامانم بهم گفت من ميخوام اول زيارت نامه بخونم و رفت که جايی بشينه. اما من مثل هميشه که تا نبينمش دلم اروم نميگيره رفتم که برم زيارت. اما نميدونم سر از کجا در آوردم. وارد يه راهروهايه زير زمينی شدم که همش پله بود. خيلی ترسيده بودم. هرچی ميرفتم به حرم نميرسيدم. بعدشم از خواب بيدار شدم و برای جوجوم تعريف کردم.

اما به همينشم راضيم. خيلی دلم براش تنگ شده. خيلی

جوجو بهم قول داده قبل از عروسی ببرم مشهد.