سلام سلام

يه خبر خووووووووووووب

بازم اخراج شدم.

اگه گفتين به خاطر چی؟ چون ۳ روز رفتم مرخصی.

ايندفعه غيبتم طولانی تره. مگه مامان جونم دلش بسوزه و کامپيوترو درست کنه.

مواظب خودتون باشيد. بچه های خوبی باشيد . دستم به آتيش نزنيد تا برگردم