سلام

شهادت سرور و سالار قلبم

يگانه سلطان عادل

امير المومنين(عليه سلام)

علی بن ابيطالب رو تسليت ميگم به همه.

آقا خودت ميدونی من از وقتی خيلی کوچيک بودم عاشقت بودم. اما نميدونم چرا توی اين سالها هر وقت صدات کردم جوابمو ندادی. اما هنوزم عاشقتم.

خداحافظ ای نان خشک و نمک...

شعريه که الان آقاسی خدا بيامرز داره در مدح آقام ميخونه.

هرکسی دعا ميکنه توی اين شبها منو يادش بياره که خيلی محتاج يه نظر کوچيکم خيليييی