نميدونم چرا نوشته هام پريد.

الان ۲ ساعتی ميشد که نشسته بودم و با چشمای خسته از سفر طولانی کلی شرح سفر نوشتم. الانم ديگه حوصله ندارم دوباره بنويسم.

حيف اونهمه وقت