حالا که خبر مرگت درست شدی از فردا بقیه فلاش بک ها رو مینویسم.