هیچ چیزی نمی تونست شیرینی برد و قهرمانی استقلالو اینقدر به کامم زهر کنه مگه فوت مادر بزرگ جوجو.

خیلی دوستش داشتم. سر تا پا عشق بود و محبت.

الان نیم ساعتی میشه خبر فوتشو بهم دادن.

دلم میخواد گریه کنم اما نمی تونم. انگار راه گلوم بستس.

خدا به داد مامان جوجو برسه. خدا بهش صبر بده.

من فکر کنم دیگه تا یکی دو هفته اینجا نیام.

فعلاْ خدا حافظ.