سلام سلام

واییییییییییییییی یه مناسبت که یادم رفت جزو مخارج ذکر شده و حساب شده بیارم اگه گفتین چیه؟

١٣ تیر سالگرد ازدواج منو و جوجه.

٣ ساله میشیم. (1 سال عقد بودیم و 2 ساله اومدیم خونه خودمون)

١ سالم دوست بودیم.

٢ سال هم من متواری بودم.

یه سال قبلشم همو میشناختیم. اووووووووووووووه ۶ ساله منو جوجو همو میشناسیم. دقیقاً ٢١ آذر سال ٨١ من برای اولین بار جوجوی نازم رو توی خیابون مفتح جلوی نمایندگی BMW دیدم. (البته اون موقع ناز نبود وگرنه من متواری نمیشدم نیشخند)

نه نمیشه. باید ادامه بدم زود فلاش بکها رو.