قلبسلام دوست جونام اینا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دوستان و آشنایان میرساند که دیشب جوجو خان ساعت ٣ صبح در منزل فرود آمدند و بنده را بسیار مشعوف گردانیدند.

ساعت ٣ صبح شام خوردیم و بعدش که کمی به هم احساسات در وکردیم آقای جوجو بیهوش شد و من به علت شوق زیاد و دلتنگی فراوان تا مدتی بعد هم بیدار بودم و مثل این مرد هیزا جوجومو دید میزدم.خوشمزه

همین . الانم جوجوم توی خونه منتظرمه اما من هنوز شرکتم و منتظرم حسابدار شرکت کارش تموم بشه تا برم  خونه بپرم توی بغل جوجوم.ماچ