آخخخخخخخخخخخخخخخ  آِِِِِِِِِِِِِیییییییییییییییییی دادددددد هواررررررر مردم از درد

آی مسلمونا انسانها وارستگان به دادم برسید مردم از درد

این دندون درد پدرمو در آورد

٢ عدد قرص بروفن بلعیدم و دندونو هم اسپری بی حسی زدم اما انگار نه انگارررررررررر

تازه سرمم درد میکنه

تازه ترشم فردا میخوام بپیچونم برم مشهد به جای اینکه بتمرگم کارهامو انجام بدم همش میام وبلاگایه شما رو میخونم و احساس از خودم در وکنم.

تازه کبری جون هم وبلاگشو پاک کرده نمیدونم کجا رفته . دلم براش تنگ شده.

فردا هم که صبح می خواهیم برویم مشهد. مامانم هم الان زنگ زد بابت ترقی قیمت زمینم از  4 میلیون به 8 میلیون 1 میلیون مژدگانی طلب کرد.

آیییییییییییییییی الان سرمو میزنم تو دبوار... خدایااااا