گل من غصه چرا؟
آسمان را بنگر,که هنوز,بعد صدها شب و روز,مثل آن روز نخست,گرم و آبی و پر از مهر به ما میخندد...
ماه من غصه چرا؟!
تو مرا داری و من هر شب و روز,آرزویم همه خوشبختی توست...(منظورش خداست)
ماه من دل به غم دادن و از یاس سخن ها گفت کار آنهایی نیست که خدا را دارند...
ماه من!
غم و اندوه ,اگر هم روزی مثل باران بارید,با نگاهت به خدا چتر شادی وا کن و بگو با دل خود که خدا هست...
خدا هست...
او همانی ست که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم میداد..
ماه من!
غصه اگر هست بگو تا باشد...
معنی خوشبختی بودن اندوه است...
این همه غصه و غم,این همه شادی و شور , چه بخواهی و چه نه,میوه یک باغند...
همه را با هم و با عشق بچین...
ولی از یاد مبر که:
خدا هست قلب

ماه رمضون هم داره میاد.

من از فردا روزه میگیرم انشاله.

انشاله خدا کمک کنه تا بتونم همشو بگیرم.

دوستایه خوبم بهترین آرزوهارو براتون دارم.