دوست جونام

عید همتون مبارک

امیدوارم طاعات و عباداتتون مورد قبول خدای مهربونم قرار گرفته باشه.

و هر چی که ازش خواستین بهتون بده.

بهترین عیدیو که گذروندین براتون آرزو میکنم.

امروز صبح هم خبر مامان شدن یکی از دوستهایه گلم رو شنیدم که دارم از ذوق روی صندلیم بال بال میزنم.

خیلی دلم میخواست الان براش یه جشن درست و حسابی بگیرم.

اما فعلاً وقت نیست.