سلام دوستام

در پی دریافت یک خبر تهدید کننده از آیدایی که خیلی مخلصشم اومدم قبل از جواب دادن به پیغامهایه با محبتتون اعلام کنم خدا رو شکر عمل مامانم مشکلی نداشت و الان حالش خوبه.

منم بد نیستم فقط از فرط خستگی عنقریبه که دار فانی رو وداع بگم.

خوب شد آیدا خانوم؟؟

اینم آپ سلامتی

آخه آدم با یه خسته بیمارستان مونده ، تازه مامان عمل کرده ، کمر دردی بیچاره اینقدر خشن رفتار میکنه؟؟

خوب دلم غنج رفته بود مهربونیهاتونو دیدم دلم خواست بیام تشکر کنم.