سلام

از پنج شنبه عصر که با جوجو اينا رفتيم کاشان (خونه برادر ارشدم) ديشب برگشتيم.

خوش گذشت. يعنی در واقع خيلی بهتر از يه پنجشنبه - جمعه توی خونه موندن بود.

شکر