سلام دوست جونام خوبین؟؟

با اجازتون یه مدتی نیست میشویم. یه مدت کوتاه. تا ببینیم خدا چی میخواد.

مواظب خودتون باشید. شیطونی هم نکنید.

 - فاطمه خیلی نگرانت بودم نیومدی.

- سایر دوستهایه خوبم بر میگردم و محبت هاتونو جبران میکنم.

- آتی دوستم کجایی؟؟ نمیگی نگرانت میشم؟؟

شهرزاد جونم ، دوست خوبم انشاله وقتی برگشتم آخرین قسمت فلاش بک رو براتون میذارم.