سلام دوستام 

خوبین؟؟ من که اصلاً خوب نیستم. دندون درد کشته منو.

 پنج شنبه که رفتم خونه رفتیم خونه مامان جوجو نهار خوردیم. من از صبح پنجشنبه دندون درد داشتم. مامانش 2 تا مسکن بهم داد. منم وقتی اومدم خونمون به جای اینکه حاضر بشم برم دندون پزشکی به جوجو گفتم پتوی منو بیار سردمه (هنوز بخاریمونو نذاشتیم ) زیر پتو رفتن همانا و مثل این معتادا خوابیدن تا غروب همانا . وقتی بیدار شدم ساعت 6 عصر بود. دیدم جوجو هم به جای اینکه منو بیدار کنه بریم دکتر خودشم خوابیده بود.

 بعدش دیدم نخیر اثر قرصها خیلی خوب بوده و برای بار هزارم مرتکب این اشتباه شدم و تنبلی کردم و نرفتم دندون پزشکی. شب هم رفتیم خونه مامانم اینا. ساعت 30/10 شب هم داداشم از شهرستان اومد. ماشینشو آورده بود بفروشه بریم برای اون داداش کوچولولم که همراه لیلی فراری بودن  ماشین بخریم. تا اینا بله برون بشن. بعدش بابام سر فرصت زمینشو بفروشه و برای برادر بزرگم ماشینشو دوباره بخره. آخه بابای لیلی به داداشم گفته کارتو ردیف کن. ماشین هم داشته باش بعدش بیا خاستگاری . داداشمم باید تمام فرمایشات رو انجام بده. ضمناً Roa هم به کلاسش نمیخوره و حتماً باید یه ضرر چند ملیونی بذاره روی دست بابای بیچاره ام و GLX بخره.

اوه کلی از مرحله پرت شدم. از بس این بچه اعصابمونو خورد کرده.

خلاصه پنجشنبه شب هم 3 تا مسکن خوردم که مثلاً بخوابم. اما تا صبح از درد چشم به هم نذاشتم. نه اسپری لیدوکائین نه بروفن و نه هیچ کوفت و زهرماری بهم اثر نکرد. بالاخره 30/8 صبح جمعه با آه و ناله جوجو رو بیدار کردم و رفتیم دندون پزشکی یافتیدیم. که گفتن میتونم دندونمو نگه دارم و یه کوچولو عصب کشی کرد اما چون عفونت داشت گفت نمیتونه پانسمان کنه و روشو باز گذاشته که امروز برم عصب کشی رو تموم کنم و برای یک هفته پانسمان بشه. الانم دارم از درد مرده میشم.

بعدشم دکتره گفت که یکی از دندون هامو باید بکشم. بقیه اش هم با 350 هزار تومان درست میکنه. البته من فکر میکنم کامل ندیده دندونمو باید خیلی بیشتر از این حرفها بشه. و ازاون بدتر اینه که فعلاً این پولو نداریم و من هم قصد کردم و باید دندونمو درست کنم. حالا بگین از کجا پول بیارم؟؟؟ 

میدونم خدا جونم برام جور میکنه. خدای من خیلی بزرگه و میدونه دارم از درد می میرم 

خدایا آییییییییییی دندونمممممم

اما به جون خودم ایندفعه هر جوری شده درستش میکنم.

دعا کنین از آسمون پول بیاد.