پست ویژه

جوجوی عزیزم ، مرد خوبم ،

تولدت مبارک  

آرزو میکنم همونطوری که امروز، اولین روز ورود به ٢٧ سالگیت رو خوووب شروع کردی همه عمرت در پناه رحمت خداوند باشی.

عزیزم بدون خیلی دوستت دارم.

اونقدر دوستت دارم که هر چی یه هفتست فکر کردم چی بهت کادو بدم به نتیجه ای نرسیدم برای همینم شاید بهت هیچ کادویی ندم