ناراحت و عصبانی ام.

شهرداری کثافت اومد مغازمونو خراب کرد.

اگه این عوضیها انقد اسرائیل رو نشون ندن و بگن فلان کردن و بهمان کردن الان اینجوری دلم نمیسوخت. اینا روی اسرائیل رو سفید کردن.

دیروز بدون اینکه کسی رو خبر کنن و یا در بزنن بگن میخواهیم چه گهی بخوریم با لودر زدن مغازه رو خراب کردن.

مامان جوجو طفلی انقد ترسیده بود حالش دیشب خراب شد.

خودمم انقدر ناراحتم که از دیشب معده دردی گرفتم بس فراوان.

 

خدای خوبم قربونت برم تو داری میبینی هااا . خدایا یادت باشه من ازت خواستم هاا. خواهش کردم هاا. خدایا اگه الان که کسی رو نداریم کمکمون نکنی کی میخوای دستمونو بگیری؟؟ کی میخوایی کمکمون کنی؟؟ خدایا توی این مملکت گل و بلبل که سگ صاحبشو نمیشناسه توی این مملت سگ دونی که هر خری از ننش قهر کرده شده وزیر ، هرکیو از ده بیرون کردن شده قاضی ، هر از زیر بته بیرون اومده ای شده صاحب منصب ، ما هیچ دستگیری نداریم به جز تو. خدایا انقد خدا خدا کردم دیگه دارم میمیرم. خدایا با خدایی و لطف و کرمت ما رو دریاب نه با بدی و نقص و گناه ما.