سلام سلاممممممم

مبارک باشه

قدم نورسیده مبارک

داغ داغ داغ

همین الان خبر رسید نی نی خاله ام به دنیا اومده. یه دختر نانازی خوشگللللل

طی آخرین تماس با پدر خانواده هنوز خبر دقیقی از مادر و فرزند نداشت.

اسم دخملشونم هیوا خانومه.

خیلی خوشحال بودم. خاله ام طفلی این روزا خیلی حالش خراب بود. خیلی نگرانش بودم.

وایی بچه ها دارم بال در میارم. راستی این اولین خاله زاده من هست. بنده نه دختر خاله دارم نه پسر خاله.

انشاله خدا نصیب همتون بکنه خوشمزه

من برم باز برمیگردم خبر های جدید رو میذارم.

عروس های محترم، یه پست مادرشوهرانه میخوام بذارم استرس

 آخرش مادر شوهر نازنیم رو چشم زدین منتظر