سلام

دوستهای گلم ممنونم از دعاهای همتون.

حال حسین خوبه خدا رو شکر. خدا بازم رحمتش رو شامل حالمون کرد.

خدای مهربونم به تعداد ذراتی که خلق کردی شکرت.