٣ سال گذشت

از 25 مرداد سال 85

25/5/85 منو جوجو رفتیم زیر سقف خونمون. زیر یک سقف.

الان هم یجوری حال و هوای 3 سال پیشو دارم.

با اینکه جوجو خیلی ازم معذرت خواهی کرد، با اینکه گفتم بخشیدمش، اما دلم به اندازه دنیا گرفته.

خدایا کمک...

من بهت خیلی احتیاج دارم...