جای پای خدا

خواب دیده بود در ساحل دریا و در حال قدم زدن با خدا روبرو در پهنه آسمان صحنه هایی از زندگی اش به نمایش در می آمد متوجه شد که در هر صحنه دو جای پا در ماسه فرو رفته است یکی جای پای او و دیگری جای پای خدا!!!!!!
وقتی آخرین صحنه از زندگی اش به نمایش در آمد متوجه شد که خیلی اوقات در مسیر زندگی او فقط یک جای پا بود همچنین به یاد آورد که آن اوقات سخت ترین و ناراحت کننده ترین لحظات زندگی او بوده است. این واقعا او را رنجاند و از خدا درباره آن سوال کرد :
خدایا تو گفتی چنانچه تصمیم بگیرم که با تو باشم دیگر همیشه همراه من خواهی بود ولی من متوجه شدم که در بدترین شرایط زندگی ام فقط یک جای پاست!!!!! نمی فهمم چرا در مواقعی که بیشترین احتیاج را به تو داشتم مرا تنها گذاشتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟

و خداوند پاسخ داد بنده عزیز و گرانقدرم من تو را دوست دارم و هیچ وقت تنهایت نمی گذارم

زمانهایی که تو در آزمایش و رنج بودی
آنجا که تو فقط یک جای پا می بینی
من تو را به دوش گرفته بودم.........................


  • آنکه تسلیم خداوند است همه چیز تسلیم اوست

تبریک میگم به همه دوستای گلم تولد امام رضا (ع) رو.

انشاله نظر لطفش ، یه گوشه چشمش ،شامل حال همه ما بشه.