گویند حریم کعبه در داشته است

از سیزده رجب خبر داشته است

از شدت اشتیاق دیدار علی

دیوار حرم شکاف برداشته است

تبریک میگم تولد حضرت علی (ع) ، رو به تمام کسایی که مثل من و بیشتر از من عاشق وجود نازنینش هستن.

کادوی روز مرد هم هیچی ندادم. چون اولاً هنوز کادوی روز زن رو نگرفته ام و دوماً فلوس نداشته ام نیشخند

نازد به خودش خدا که حیدر

دریای فضائلی مطهر دارد

همتای علی نخواهد آمد والله

صد بار اگر کعبه ترک بردارد