بغل

این مطلب  هم خیلی جالبه بخونین !! شاید مثل من خنده و گریه تون قاطی شد.

http://amir.persianblog.ir/post/110/

خاک تو سرت پرشین که هر کاری میکنم لینک نمیشه عصبانی