بابا عجب دنيايي شده، 3 سال پيش که من اومدم توی اين شرکت کار کنم هيچی بلد نبودم رئيسم خيلی مرد خوبی بود . درست فهميدين الان ديگه نيست اون موقع وضعش خوب بود اما الان خيلی بهتر شده هرچی هم ميگذره بهتر ميشه (خدا رو شکر ما که بخيل نيستيم) اما با زياد شدن پولش اخلاقشم سگی تر ميشه  . مشکل اعصاب پيدا کرده اوووووووووووووووه بخوام از کاراش بنويسم مثنوی هفتاد من ميشه. اما غير قابل تحمل ترين کارش اينکه زن عقده اي شو آورده شرکت . نه که من با اون مشکل داشته باشم نههههههههه اون با من مشکل داره. اومده شرکت هيچی هم بارش نيست اون موقع ميخواد به من که توی عمرم عادت به دستور گرفتن نداشتم و ندارم دستور بده. (آخه آقای رئيسم هم اهل دستور دادن نبود اما از برکت قدم خانومش جديداً دستور ميده هيچی پاچه هم ميگيره) خلاصه اوضاع قمر در عقربيه. تا الان تحمل کردم چون ميدونم نميتونم به راحتی محيط سالمی مثل اينجا پيدا کنم.

واسه همين تصميم گرفتم دنبال کار بگردم. اما ميدونم کارمندای اينجا اگه دير يا زود فکری به حال خودشون نکنن ضعف اعصاب ميگيرن. چون آقای رئيس روزی که قرصشو نخوره پدر همه دراومدست.

اون روزای اول من نه برای مرخصی رفتن مشکلی داشتم نه اگه هر ساعتی ميخواستم برم خونه ميگفت چرا؟ اما الان اگه بخوام يه کم زود برم زود ميگه برگ مرخصی بنويس. خنده دارش اينجاست که ما نه اضافه کاری برامون حساب ميشه نه اگه ديرو زود بيائيم ازمون کم ميشه اما اين ساديسمو نميدونم واسه چی گرفته.

ازش يه وام خواستم مرتيکه يه جوری واسم اقساط مشخص ميکنه انگار از حقوقم خبر نداره.

يه حالی از اين بگيرم من فقط منتظرم عيد بياد.

راستی چرا هر چی خدا به آدما بيشتر نعمت ميده اونا طماع تر ميشن؟

خدا نسل هرچي آدم طماعو برداره.

ديگه اينکه موفق شدم مرخصي بگيرم. فردا .........

با جوجو هم آشتی کردم. 2 روز پيش که اومد دنبالم رفتيم کوهی که قبل ازدواجمون زمانی که دوست بوديم چند مرتبه رفته بوديم. اونجا رو خيلی دوست دارم. تمام تهران از اونجا پيداست. خلاصه که آشتی کرديمو اومديم پائين.

داره برف مياد. برفو هيچ وقت دوست نداشتم اما هميشه عاشق بارون بودم ميگن بارون رحمت خداست و برف خشم هرچند که من برف رو هم خشم نميبينم اما ازش خوشم نمياد (همه ميگن چه بی سليقه)

راستی کی يه کار در محيط خوب – حقوق خوب و پنجشنبه تعطيل برای من سراغ داره؟

پيشاپيش عيدو تبريک ميگم و اميدوارم تعطيلات خوش بگذره.

فعلاً