هيشکی به من ياد نداد توی وبلاگم عکس بذارما!!!!!!!!! يادتون باشه.

اصلاً تقصير منه که دلم نمياد اين عکسارو خودم تنها ببينم