اینم عکس های مسافرت البته ببخشید ها. اینا اولین عکسهایی هست که با دوربین انداختم. نه به تنظیماتش آشنا هستم و نه دستم هنوز قوی شده که نلرزه و نه هنوز به خوبی قدرت تشخیص زمان عکس انداختن رو دارم.

انشاله بهتر میشم و عکسهای بهتر براتون میذارم. البته حجم عکسها هم خیلی زیاد بود پدرم در اومد تا آپلود شد. انشاله یاد میگیرم حجمشون رو هم کم کنم که مجبور نشم از ٢٠ تا عکس ٧-٨ تا رو بذارم.

منظره تهران در شب 

٢  و ٣   و  ۴ 

اتاقم در هتل هرمز بندر عباس  ١    ٢ 

منظره اتاق در روز و شب  ١  ٢   ٣     ۴