سلام

سال نو خارجکی مبارک

تولد خواهر عزیزم هم مبارک

خواهر عزیزم با اینکه میدونم اینجا رو نمیخونی ، اما میخوام بگم که تو یکی از با ارزش ترین چیزهایی هستی که دارم.

بابت داشتن تو بعضی روزا ١٠٠٠ بار خدا رو شکر کردم.

تو با اون دل دریائی بزرگت، تو با اون شعرهای قشنگت.

هیچ وقت از بغض هیچکس ، بغضم نگرفت. اما وقتی تو چشمای درشت و مشکیت پر اشک میشد و نگام میکردی دلم میخواست بمیرم. برای همینم اون شعر خواهر کوچکم رو برات میخوندم تا زود خنده ات بگیره و بخندی.

منو ببخش بابت همه رفتارهای بد و خشنی که باهات دارم.

منو ببخش که نمیتونم عشقم رو بهت نشون بدم.

خیلی دوستت دارم . هیچ وقت یادت نره عزیز دلم.

از خدای مهربونم میخوام بهترین ها رو برای تو پیش بیاره.

میخوام که خوشبختی با همه ابعادش تورو در آغوش بکشه عزیز دلم.