سلام

راستش دیدم باز دارم میرم سفر، این جمعه، گفتم بیام عکس های اوندفعه رو بذارم که هی جمع نشه روی هم.

این یک سری عکس از بالای ابرها ، شنیده بودم میگن طرف بالای ابرها رفت، اما اینبار دیدم.

١   ٢   ٣   ۴   ۵  

این عکس ژله ای که توی مهمونی اون هفته درست کردم

١     ٢

این نمای خلیج فارس زیبا از هتل هرمز

١

اینم عکس دردونه خاله ام که امسال عید میشه ١ سالش

١

 

همین دیگه.

راستی برای امسال عید عدس خواستم بکارم اما نمیدونم چرا سه روزه توی آبه جونه نمیزنه سوال