حضرت حیدر بنام فاطمه حساس بود

خلقت از روز ازل مدیون عطر یاس بود

ای که بستی راه را در کوچه ها بر فاطمه

گردنت را میشکست آنجا اگر عباس بود

 

تسلیت میگم شهادت حضرت فاطمه (س) رو به همه دوستدارانش.

(اصلاح شد: به نظر من حضرت فاطمه (س) به شهادت رسیدن)