سلام

مریم جان ، یه ختم قرآن ترتیب داده برای همسر بهار دلنازک.

دوستهای مهربونی که مایل هستن شرکت کنن به آدرس مریم برن و توی این برنامه شرکت کنن.