دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)،            یک عمر غریب شهر خود ماند علی

وقتی که شکافت فرق او در محراب،                 گفتند مگر نماز میخواند علی

دوستای عزیزم تسلیت میگم ایام شهادت عشق زمینی و آسمونی خودم رو به همتون.

امیدوارم بهرهتون از شبهای قدر بهترین هایی باشه که در رویا هم ندیده باشین.

من که شبهای قدرم یکی از شبهای قدر معمول عقب تره و طبق روال تقویمه.

البته بر اساس ماه شب چهارده ای که دیدم. ولی خوب همون ها رو هم نتونستم خیلی بیدار بمونم و کاری انجام بدم.

بعدم بالاخره طلسم شکست و بعد از دراومدن پدرم، دیروز لباس عروسی حسین رو خریدم.

خیلی تعریف کردنی دارم ،‌اما راستش حسش نیست و خوابم میاد.

مواظب خودتون باشین.