هم موسم بهار طرب خیز بگذرد

هم فصل ناملایم پائیز بگذرد

گر ناملایمی به تو کرد از قضا

خود را مساز رنجه که این نیز بگذرد...

دارم میرم..

نه نترسین نیشخند همین بغل.. دارم میرم شمال.. تا شنبه نیستم.

خوشحالم که سفر پیش بینی نشده پیش اومد. البته ناراحتم چون دیروز تصادف کردم و ماشینم ترکید کلافه

فدای سرم. زدم به یه پیر مرد معلوم الحال... از بس رفت اینور و اومد اونور گه گیجه گرفتم. وقتی لاین رو ترک کرد خواستم سبقت بگیرم دوباره برگشت سرجاش و بوووووومممممم...

امروز هم ماشین دست جوجو رو بوسیده برای تعمیرگاه.

باید برم.. مواظب خودتون باشین..

خداحافظ.