خودمم نميدونم واسه چی اينو گذاشتم

دلم از دست جوجو پر هست اما راضی نيستم و دلم نمياد پشه رو دستش بشينه.

شايد اينو واسه رئيسم گذاشتم.مرتيکه خجالت نميکشه.

چراشو فردا ميگم الان حال ندارم!!!!!

                           

 

حالا که بيشتر دقت ميکنم ميبينم چقدر اين خانوم محترم و متين شبيه منه.