امضای آقاجون من یه 2 بود که زیرش هم کمی خط خطی میشد.

البته بعدها فهمیدم این امضاش برای تکالیف و نامه های مدرسه ما بوده و امضای اداریش و چکهاش یکی دیگه بوده.

خلاصه منم که دخمل بابا امضام به همون سادگی و بهتر بگم بی ریختی بود.

تا زمانی که خواستم با جوجو عقد کنم تصمیم گرفتم دیگه اون امضای مزخرف رو به عقد نامه ام انتقال ندم.

بنابراین امضای جدیدی برای خودم درست کردم که شروعش با اسمم بود. البته خیلی ظریف. یه گردالی هم بالاش مینداختم و فامیلیم.

..

بعضی روزها که کارهای بانکیم میخورد به پنجشنبه هایی که تعطیل بودم کارها رو می بردم خونه و میدادم جوجو می برد انجام میداد. خیلی ناشیانه هم امضای منو میزد زیر برگه ها.

..

پارسال که ممیزی سال 88 همراه شد با سفر شمالم به خونه دائیم مجبور شدم زونکن ها رو با خودم ببرم شمال تا بشینم همه سند ها رو امضای نهایی بزنم. وقتی دیدم وقت داره کم میاد جوجو هم اومد کمکم و برام امضا میکرد (مثلاَ‌امضای منو)

..

دیروز زنگ زده که شماره ات رو دادم دارن قرارداد اس ام اس تبلیغاتی رو برات میفرستن. وقتی فکسش رسید بهش خبر دادم. میگه خوب حالا باید قرارداد رو امضا کنی و براشون بفرستی. گفتم امضای خودت رو بزنم دیگه؟

دیدم برگشته میگه نه. اون امضائه هست مثل امضای خودته. اون شاخ بالاش رو هم بذار. فقط فامیلت رو ننویس!!!!

هم خنده ام گرفته بود هم از اینکه امضای من جای اون امضای 2 با خط خطی زیرش که مال بابام بود رو برای جوجو گرفته بود ناراحت شدم.

بالاخره امضا رو زدم و شبش برگه رو دادم بهش.

میبینم با ذوق نگاه میکنه به امضائه و میگه قربون امضا زدنت برم. خنده !!

یجوری گفت شک کردم که امضا مال اون بوده و من تقلید کردم.

شوهره داریم ما؟؟!!!