امروز تولد 6 سالگی وبلاگم هست.

هنوزم که هنوزه یادمه اون روز چه احساس شعفی داشتم. انقدر خرسند بودم که جایی رو دارم که فقط و فقط مال خودمه.

هنوزم از داشتنش خرسندم.

فقط ناراحتم که کاش 2-3 سال زودتر شروع کرده بودم.

در هر حال، دفتر خاطرات من ، سنگ صبور روزهای شادی و دلتنگی من،

تولد 6 سالگیت مبارک.

اینم یه عکس با یه متن خیلی جالب. خوشم اومد گفتم بذارم شما هم ببینین.

ببلاگ جونم خیلی دوستت دارم. بغل