بالاخره طنز امسال رو هم شنیدم

از دهن رئیس:

من: رئیس عیدی سرایدار رو هم معلوم کنین.

رئیس: اینو با خانومم صحبت کن (همون خانوم توی مطلب قبلی)

من: خوب رئیس به ایشون هم که میگم میگن باید با شما مشورت کنن تعجب 

رئیس: نعع ، میدونی چیه من خیلی دست و دل بازم دروغگو دیگران عادت میکنن و سو استفاده میکنن قهقهه  بعدش من نمیخوام اینطوری بشه. برای همین توی این کارها دخالت نمیکنم.

من: دلقک بعلهههه

 

امروز جمعه هستش و مامانم خانواده شوهر خواهرم رو دعوت کرده (چون عزادار هستن) باید زود برم خونشون کمکش کنم.

با جوجو بیشعور هم بازقهر کردم. چون شعور حرف زدن نداره و بلد نیست چطوری باید صحبت کنه با من. فکر میکنه منم این عمله بناهایی هستم که از صبح باهاشون سر و کار داره.

بعداَ نوشت: با جوجو آشتی کردم. چون شعور پیدا کرد و از دلم در آورد نیشخند