هنوزم که هنوزه شوکه ام.

باورم نمیشه سال 90 بخواد اینجوری برام تموم بشه.

خوب خوشم نمیاد لفت و لعابش بدم.

مختصر و مفید اینکه از چیزی که میترسیدم سرم اومد.

بالاخره مشخص شد که بنده بیمارم.

بیماری لوپوس!!

تا اون روزی که اینجا نوشتم پلاکت خونم پائینه و دوستی اومد نوشت این مریضی رو چک کن حتی اسمش رو هم نشنیده بودم.

دلم نمیخواد باور کنم. جوجو هم داره سعی میکنه بهم بگه که مریض نیستم و آزمایش روز 27 همه چیز رو عوض میکنه.

اما به نظرم 90 درصدی که دکترم گفت واقعی تر میاد تا 10 درصدی که مونده.

همش دلم میخواد گریه کنم. بی حوصله و کسل هستم.

وقت کمی به خودم مسلط تر شدم میام و بهتون هم سر میزنم.

مثل همیشه محتاج دعاتون هستم.