خدای نازنین من !

دریاب مرا که من سراسر نیازم و بغض ...!

دوستت دارم ای یکتای بیکران...! قدرتمند مهربان !

از تو تمنا میکنم تو طراح زندگی من باش ! طراحی بینظیر ! تو و تنها تو ! بهترینها را به من در تک تک لحظاتم هدیه کن مهربانا.

که سخت نیازمند هدایت و همراهی توام ای خداوند متعال.

مرا ببخش برای همه ی کوتاهی ها و تقصیراتم....

ببخش ای مهربان که بخشاینده ای غیر از تو برای من نیست .....!