ای راهب کلیسا کمتر بزن به ناقوس

خاموش کن صدا را نقاره می زند طوس

آیا مسیح ایران کم داده مرده را جان؟

بردار جان خود را با ما بیا به پابوس

آنجا که که خادمینش از روی زائرینش

گرد سفر بگیرند با بال ناز طاووس

میلاد عالم ال محمد” هشتمین ستاره آسمان علوی وافتخار ایران بر همه دوستای عزیزم مبارک باشه.

امسال هم نشد که روز میلادش برم به پابوسش و نشد که بتونم با دست خودم شیرینی بپزم و پخش کنم.

حتی نشد که درکش کنم.