اعتراف میکنم که از داشتن دوستای خوب و مهربون و خوش قلبی مثل شماها به خودم میبالم.

شکر میکنم خدا رو که دوستایی دارم که برام دلهره دارن ، با شادیم شاد میشن و با ناراحتیم ناراحت.

شما همونی هستین که شاعر در وصفتون میگه بیگانه اگر وفا کند خویش من است.

من به شما افتخار میکنم بغل ماچ و یه دنیا گللللللل