ای شیعه بزن ناله و فریاد امشب
از غربت آن غریب کن یاد امشب
مسموم شد از زهر، جواد بن رضا
در حجره ی در بسته ی بغداد امشب

تسلیت میگم شهادت امام جواد (ع) رو به همه عاشقان و شیعیانش.

شیعه خوبی که براش نیستیم ، انشاله حداقل دشمن نباشیم.