به خاطر استقبال بی نظیرتون بابت اونهمه عکس الان دیگه هیچ انگیزه ای ندارم که بقیه عکسها رو بذارم خنثی

باهاتونم قهرم قهر