این قشنگ ترین اس ام اسی بود که توی این 2 روز گرفتم:

 

هزاران کاخ در عالم

هزاران قصر مستحکم

جواهر های دنیایی

هزاران ثروت و درهم

هزاران تن

هزاران سر

هزاران روح در پیکر

هزاران دست

هزاران چشم

هزاران زلف چون عنبر

قسم بر آیه اطهر

قسم بر سوره کوثر

که اینهایی که من گفتم

نمی ارزد به یک موی امیرالمومنین حیدر (ع)

عید همتون مبارک باشه

 

چون نامه ی اعمال مرا پیچیدند


بردند به میزان عمل سنجیدند


بیش از همه کس گناه ما بود ولی


آن را به محبت علی بخشیدند