سلام دوستان

اومدم به اطلاعتون برسونم که 1 هفته یا 2 هفته ای نیستم.

برام دعا کنین که محتاج دعاتون هستم.

مواظب خودتون و دل های مهربونتون باشین.