23 آذر سال 1391 مصادف بود با سی امین سالگرد تولدم

و

مرگ اولین فرزندم.. یا موجودی که میتونست روزی اولین فرزندم باشه ، توی این روز از وجودم جدا شد.

و ما همچنان هستیم.. غرق درد و خون.

این نیز بگذرد.