دوست ندارم اما باید اینو هم بنویسم.

باز هم خبر فوت.. دختر عمه جوون جوجو 2 روز قبل فوت شد.

بر اثر گاز گرفتگی. چون شهرستان هستن ما نتونستیم بریم. من فقط 1 بار دیده بودمش. اصرار داشت برای عروسیش بریم که ما نتونستیم. خیلی دختر خوبی بود. خدا رحمتش کنه.

دلم گرفته.

این سومین فوتی توی 20 روز اخیر بوده از اطرافیان. امیدوارم آخریش باشه. طفلی خانواده ها شب عیدی عزادار شدن.

خدایا صبرشون بده. تحمل مرگ فرزند خیلی سخته.

بنده خدا عمه جوجو خیلی بچه هاش رو سخت بزرگ کرده بود. خدایا کمک کن تا خواست تورو بپذیرن.