سلام

اولين باره که توی تعطيلات دارم مطلب مينويسم.

همين الان ماه صفر تموم شد. امروز مامان جوجو بهم گفت امشب بعد ساعت ۱۲ يا فردا قبل از اذان صبح بايد به حضرت محمد (ص) تبريک گفت که ماه عزا و سختی براش تموم شده.

ای سرور من که حقير و گناهکار و بی لياقتم. اما حتی تبريکو ميشه از يه بی لياقت شنيد. ميشه شنيد اما ميشه قبول نکرد. اما چون بزرگی و مهربون و دلت آسمونی ميدونم که قبول ميکنی.

دوست دارم يه عکس مشتی بزارم. اگه پيدا کنم ميذارم. اگر نه که بمونه واسه بعد.

  

 از اين بهتر نداشتم عکس.