آسمان یک بار دیگر خنده کرد

 


عشق ما را باز هم شرمنده کرد

 
آسمان رقصید. وبارانی شدیم

 


موج زد دریا و طوفانی شدیم

 


بغض چندین ساله ما باز شد


یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

میلاد مهدی موعود، حجت بن الحسن ، امام زمان (ع) بر همه مبارک.

انشاله شاهد ظهور یوسف زهرا باشیم و در صف یاران و ارادتمندان ایشون.